Skip links

Аялал жуулчлалын
хөгжлийн төв

Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагч байгууллага

Үйл ажиллагаа
Танилцуулга

Монголын Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бодлого, хөтөлбөр, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, Төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, уялдааг хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг чиглэлээр үйл явуулдаг байгууллага юм.

Алсын хараа

Олон улсын жишигт нийцэхүйц инноваци шингэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, хөгжүүлнэ.

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын тогтвортой  хөгжлийн үзэл баримтлал, ”Алсын хараа-2050” бодлогод тулгуурласан, олон талын оролцоог хангасан, олон улсын стандартын түвшинд хүрсэн өрсөлдөх чадвар бүхий мэргэшсэн байгууллага байхад оршино.

Алсын хараа

Өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлэх замаар Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Үйл ажиллагаа

Монголын Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах үйл ажиллагаануудыг явуулж байна.

Бүх үйлчилгээ
Мэдээ, мэдээлэл

СОЛОНГОС, АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА БОЛОХУЙЦ НОМ НЭГЭЭР НЭМЭГДЭВ

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь БНСУ-ын иргэн Пак Бён Үктэй хамтарч солонгос, англи хэлний хөтөч нарт зориулсан “Mongolia Nomadic by Nature” номыг бүтээн, уншигч хэрэглэгчдийн

Бага оврын агаарын хөлгийг аялал жуулчлалын салбарт нэвтрүүлэх боломжийг танилцуулав

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв, Иргэний нисэхийн үндэсний төв, Ерөнхий зориулалтын нисэхийн алба хамтран тавдугаар сарын 12-нд “Ерөнхий зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалт”-ыг цахимаар зохион