Skip links

Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо НЭЗХЭ

Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо нь тур оператор, аяллын агент, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага, жуулчны хөтөч-тайлбарлагч, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчийн нэгдэл бүхий, ашгийн төлөө бус нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд байна. (Аялал жуулчлалын тухай хуулиас)

Үйл ажиллагаа
Танилцуулга

Монголын Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бодлого, хөтөлбөр, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, Төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, уялдааг хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг чиглэлээр үйл явуулдаг байгууллага юм.

Алсын хараа

Олон улсын жишигт нийцэхүйц инноваци шингэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, хөгжүүлнэ.

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын тогтвортой  хөгжлийн үзэл баримтлал, ”Алсын хараа-2050” бодлогод тулгуурласан, олон талын оролцоог хангасан, олон улсын стандартын түвшинд хүрсэн өрсөлдөх чадвар бүхий мэргэшсэн байгууллага байхад оршино.

Алсын хараа

Өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлэх замаар Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Үйл ажиллагаа

Монголын Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах үйл ажиллагаануудыг явуулж байна.

Бүх үйлчилгээ
Мэдээ, мэдээлэл

МОНГОЛ-СОЛОНГОСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУР ОПЕРАТОРУУДЫН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

МОНГОЛ-СОЛОНГОСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУР ОПЕРАТОРУУДЫН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2025 оныг “Монголд зочлох жил” болгон зарласантай холбогдуулан аялал жуулчлалын салбарыг олон улсад сурталчлах,