Skip links

Төсөл хөтөлбөр

Танилцуулга

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь олон улсын жишигт нийцэхүйц инноваци шингэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох, хөгжүүлэх үүднээс олон төрлийн төсөл хөтөлбөрийг дотоод, гадаадын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

2021 оноос өмнөх хэрэгжүүлсэн ажлуудыг тоймолж харуулвал:

  • Сургалт
  • Судалгаа
  • Сурталчилгаа
  • Эвент
  • Экспо
  • Бусад

2021 онд АЖХТ нь дараах үндсэн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна:

  1. Хүний нөөц –
  2. Сурталчилгаа
  3. Судалгаа

Дээр дурдсан үндсэн чиглэлийн хүрээнд хамтран ажиллах хүсэлтэй албан байгууллага, хувь хүн нь info@mto.mn хаягаар холбогдох боломжтой.