Skip links

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Танилцуулга

АЖХТ-нь 2021 оноос эхэлж Аялал жуулчлалын салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хөгжүүлэх чиглэлээр шинэ бүтэцийг үүсгэн байгуулаад байна. Аялал жуучлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, хуучин бий болсон бүтээгдэхүүнийг сайжруулан хөгжүүлэх, төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн уялдаа холбоог сайжруулж бүс нутагтаа өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх, өөрийн улсын үүх түүх, соёлын онцлогийг харуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэх гэсэн үндсэн зорилгын доор тус бүтцийг бий болгосон.

2021 онд байдлаар баруун, зүүн болон түүхэн аялал жуулчлалын, говийн бүсийн шинэ бүтээгдэхүүн, аяллын маршрут бий болгохоор зорин ажиллаж байна.