Skip links

Чингис Хаан облон улсын нисэх онгоцны буудалд байрлах Жуулчдад зориулсан мэдээллийн төвийг 24/7-оор ажиллуулж эхэллээ.

Чингис Хаан облон улсын нисэх онгоцны буудалд байрлах Жуулчдад зориулсан мэдээллийн төвийг 24/7-оор ажиллуулж эхэллээ.

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс өмнө жилүүдэд Жуулчдад зориулсан мэдээллийн төвийг нээн ажиллуулж байсан ч цар тахалтай холбоотойгоор үйл ажиллагаа нь зогссон байсныг ЧХОУНБ-тай шинэчилсэн гэрээ байгуулж дахин ажиллуулж эхэлсэн.  Одоогоор Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар болон “Ай трип” компанитай хамтран хэвийн үйл ажиллагааг ханган 24 цагийн турш байнгийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Leave a comment