Skip links

зочид буудал, жуулчны баазын зэрэглэл тогтоох ажлыг IV, V сард зохион байгуулна

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/86 тоот тушаалаар “Зэрэглэл тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаал батлагдсан. Дээрх тушаалын дагуу энэ оны 4, 5 дугаар сард зэрэглэл тогтоох ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв нь 2020-2021 онд нийт 12 байгууллагаас албан ёсоор зочид буудал, жуулчны баазын зэрэглэл тогтоох хүсэлт хүлээн авсан болно.

Leave a comment