Skip links

АЖХТ, ИНҮТ хамтран хийх төлөвлөгөөт ажлаа тодотгов

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв, Иргэний нисэхийн үндэсний төв хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд энэ сарын 6-ны өдөр талууд уулзалт хийлээ.
Уулзалтаар санамж бичигт туссан төлөвлөгөөний хүрээнд 2022 онд хийгдэх хамтарсан арга хэмжээ, сургалт, эвент, бүтээгдэхүүн-үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн явцын талаар ярилцав.

Leave a comment