Skip links

АЖХТ-ийн дэргэдэх Мэргэжлийн зөвлөл хуралдав

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвийн дэргэдэх Мэргэжлийн зөвлөлийн энэ оны эхний хурал энэ сарын 28-нд болов. Уг хурлаар Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны чиглэлийг хэлэлцэж, цаашид анхаарах зарим асуудлаар зөвлөлдлөө. Тус төв анх 2021 онд дэргэдээ аялал жуулчлалын салбарын төлөөлөл болох 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй Мэргэжлийн зөвлөлийг байгуулсан юм. Уг зөвлөл ийнхүү хоёр дахь жилдээ төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу шинэчлэгдсэн бүрэлдэхүүнээр ажиллах юм.

Leave a comment